UČENCI, POZDRAVLJENI PRI NARAVOSLOVJU

BIOLOGIJA 9. E

Torek, 9. 2. 2021 Začetki življenja Nihče ne ve zagotovo, kako se je življenje na Zemlji začelo. Znanstveniki poskušajo na vprašanje o začetku življenja odgovoriti že dalj časa. Vsaka nova hipoteza in vsak nov...

NARAVOSLOVJE 6. E

Četrtek, 11. 2. 2021 Razvrščanje in poimenovanje rastlin Videokonferenca danes ob 9. uri V učbeniku dobro preberi besedilo na strani 90 . Zapiši naslov razvrščanje in poimenovanje rastlin. Rastline so zelo raznolike. Z opazovanjem...

NARAVOSLOVJE 6. B

Petek, 12. 2. 2021 Razvrščanje rastlin v skupine Videokonferenca danes ob 11.30. Povezavo do konference najdeš v kanalu. V učbeniku dobro preberi besedilo na strani 91. Zapiši naslov Razvrščanje rastlin v skupine. Prepiši naslednji...

NARAVOSLOVJE 6. A

Petek, 12. 2. 2021 Razvrščanje rastlin v skupine Videokonferenca danes ob 11.30. Povezavo do konference najdeš v kanalu. V učbeniku dobro preberi besedilo na strani 91. Zapiši naslov Razvrščanje rastlin v skupine. Prepiši naslednji...

NARAVOSLOVJE 7. E

Četrtek, 11. 2. 2021 Neživi dejavniki Preberi vsebino v delovnem zvezku na strani 78 ter reši naloge od 1 do 3. Nato preberi vsebino na straneh 79 in 80 ter reši naloge od 1...

NARAVOSLOVJE 7. B

Četrtek, 11. 2. 2021 Neživi dejavniki Preberi vsebino v delovnem zvezku na strani 78 ter reši naloge od 1 do 3. Nato preberi vsebino na straneh 79 in 80 ter reši naloge od 1...

NARAVOSLOVJE 7. A

Sreda, 10. 2. 2021 Ustno ocenjevanje znanja Danes bomo izvedli ustno ocenjevanje znanja po znanem razporedu. Pripravite si prazen A4 list papirja, kemični svinčnik, svinčnik, barvice ter geo trikotnik. Ostali pripomočki niso dovoljeni. Želim...

KEMIJA 9. B

Torek, 9. 2. 2021 V prejšnji uri si začel/a spoznavati novo skupino organskih kisikov spojin. Ker nastanejo z oksidacijo CH jih imenujemo tudi kisikovi derivati CH. Poslati ste mi morali zapis tabele iz učbenika...