BIOLOGIJA 8. A

Petek, 23. 10. 2020

Učenci, pozdravljeni.

Počasi se poslavljamo od celične zgradbe in celičnih delitev.

Verjamem, da so zapisi v vaših zvezkih urejeni.

Nekaj učencev se je tudi odločilo, da so pripravili govorne nastope o tej temi.

Ker ste v torek imeli navodila za oba predmeta, ki se izmenjujeta, (BIO in GEO) in ker ste tudi delo pri biologiji pridno opravili, imate danes samo priporočeno delo, ki ga lahko opravite neobvezno.

V učbeniku na strani 22 imate zapisane ključne pojme in ustrezne strokovne razlage.

Morda ne bi bilo slabo, da bi si ta pregled zapisali v svoje zvezke.

V učbeniku biologije na koncu strani 23 se nam pojavi zanimiv stavek:

»Antibiotiki – minljivi čudež medicine.«

Če kdo vidi izziv, da bi to zanimivost raziskal/a, naj mi svojo raziskavo kot dokaz svojega dela pripne v naš kanal, da ga skupaj predebatirava.

(Razlago zapiši v zvezek za biologijo. Ne pozabi na datum.)

***Na strani 23 ti avtorica našega učbenika Urška Lunder ponuja tudi iztočnico za raziskovanje ANTIBIOTIKOV. Presodi, če se boš raziskave lotil/a.

Če te raziskava zanima, mi jo boš po jesenskih počitnicah posredoval/a.

Se beremo v našem kanalu.

Morda vam bo všeč tudi...