BIOLOGIJA 8. B

Petek, 23. 10. 2020

Pozdravljeni moji osmošolci.

Ker ste v torek ostali brez navodil za biologijo, prejeli so jih učenci A oddelka, je za danes dela majčkeno več. So pa pripravljena tako, da se boste za posamezne naloge lahko odločali neobvezno.

Ta teden, pred jesenskimi počitnicami, bomo namenili, da ponovimo že predelana znanja iz biologije.

Dobro ponovite smeri in panoge v biologiji.

V zadnjih urah smo spoznali zgradbo celic vseh štirih kraljestev. Bodite pozorni na podobnosti in razlike v zgradbi med njimi.

Ponovite naloge posameznih organelov.

Spoznali smo delitev celic. Uredite si še morebitne pomanjkljivosti v zapisih za MITOZO IN MEJOZO. Pomagajte si z učbenikom za biologijo.

Ostanite odgovorni za svoja znanja.

Počasi se poslavljamo od celične zgradbe in celičnih delitev.

Verjamem, da so zapisi v vaših zvezkih urejeni.

Nekaj učencev se je odločilo, da so pripravili tudi govorne nastope o tej temi.

Za današnjo uro bi želela, sa si iz učbenika na strani 22 prepišete ključne pojme z ustrezno strokovno razlago.

Naslov v zvezku: Pregled ključnih pojmov. (Ne pozabi na datum.)

Na strani 22 in 23 imaš tudi štiri vprašanja. Razmisli o ustreznih odgovorih.

***Na strani 23 ti avtorica našega učbenika Urška Lunder ponuja tudi iztočnico za raziskovanje ANTIBIOTIKOV. Presodi, če se boš raziskave lotil/a.

Če v raziskavi vidiš svoj izziv, mi jo boš po jesenskih počitnicah posredoval/a.

Se beremo v našem kanalu.

Morda vam bo všeč tudi...