BIOLOGIJA 9. A

Torek, 9. 2. 2021

Začetki življenja

Nihče ne ve zagotovo, kako se je življenje na Zemlji začelo. Znanstveniki poskušajo na vprašanje o začetku življenja odgovoriti že dalj časa. Vsaka nova hipoteza in vsak nov dokaz pomenita korak bližje k odgovoru. Vsekakor danes prevladuje mnenje, da so bile takrat, pred 3,5 milijarde let, razmere na Zemlji neugodne za večino današnjih oblik življenja. In vendar so se v teh razmerah razvile prve oblike življenja.

Preberi vsebino v učbeniku od strani 54 do 58.

V zvezek zapiši naslov Začetki življenja ter sledi navodilom na učnem listu.

Dokaz o opravljeni nalogi pošlji danes do 18. ure. Potrudi se, saj je naloga izjemnega pomena.

Danes te ob 14. uri vabim na dodatno uro biologije. Povezavo za dostop do konference pošljem v kanal.

Morda vam bo všeč tudi...