BIOLOGIJA 9. B

Torek, 1. 2. 2022

Biotehnologija II

Nadaljuješ z usvajanjem biotehnologije (preberi vsebino v učbeniku na straneh 47 do 50, Skozi oko naravoslovca).

Zapis v zvezek.

Zajeti je potrebno naslednjo vsebino:

  • Nevarnosti GSO.
  • Kloniranje (razlaga, vrste kloniranja, skica!)
  • Uporaba matičnih celic.

Ponedeljek, 31. 1. 2022

Biotehnologija I

Oglej si videoponetek

Preberi besedilo v učbeniku na straneh 43 do 47.

Pojdi na spletno stran naravoslovja in zgoraj klikni zavihek skozi oko naravoslovca.

https://naravoslovjevidem.splet.arnes.si/

Nato v zgornji vrstici klikni na biologijo in izberi BIO9. Poišči okvirček z naslovom biotehnologija in ga odpri.

Dobro preberi vso vsebino.

Na osnovi prebranega naredi izpiske v zvezek.

V zvezek zapiši naslov biotehnologija.

Zajeti je potrebno naslednjo vsebino:

  • Kako je prišlo do biotehnologije (udomačevanje, gojenje).
  • Razlaga pojma biotehnologija.
  • Genski inženiring (razlaga, omeniti raziskovalce, priprava gensko spremenjenega organizma (GSO) – skica!).
  • Uporaba genske tehnologije (priprava bakterij E.Coli – inzulin, priprava cepiv).
  • Uporaba GSO v kmetijstvu.

Morda vam bo všeč tudi...