BIOLOGIJA 9. B

Torek, 26. 1. 2021

Kloniranje

Videokonferenca danes ob 9.00.

V biotehnologiji se pogosto uporabljajo različne oblike kloniranja kot način nespolnega razmnoževanja. Pri tem nastanejo kloni nekega organizma, ki so vsi genetsko enaki izhodiščnemu organizmu.

Preberi vsebino v učbeniku od strani 48-50.

V zvezek zapiši naslov KLONIRANJE.

  1. Naštej in opiši načine kloniranja.
  2. Opiši, kako je nastala ovca Dolly? (višji nivo: dodaj skico)
  3. Pojasni, zakaj je problematična  uporaba gensko spremenjenih rastlin, opornih proti herbicidom?
  4. Kaj je osnovni namen priprave gensko spremenjenih živali?

Morda vam bo všeč tudi...