KEMIJA 8. B

Torek, 20. 10. 2020

Učenci, pozdravljeni, za nami je dober mesec pouka. Pri predmetu kemije smo osvežili in razširili naša predznanja. Naj vas spomnim:

  1. Naravoslovne znanosti.
  2. S čim se ukvarja kemija.
  3. Pripomočki za eksperimentalno delo pri kemiji.
  4. Oznake za nevarne snovi.
  5. Raziskovalni koraki – (laboratorijsko delo).
  6. Kaj je snov in delitve snovi glede na različne kriterije (nahajališče, zgradba).
  7. Čiste snov.
  8. Zmesi.
  9. Metode za ločevanje čistih snovi iz zmesi.

Ta teden pred jesenskimi počitnicami je idealen čas, da ponoviš vso predelano snov.

Če pa imaš kemijo rad/a, potem te bo morda navdušila ena od kratkih raziskav, ki je ponujena v modrem okvirčku na koncu strani 16 v učbeniku za kemijo pod št. 1. ali 2.

Če se je boš lotil/a zapiši poročilo po raziskovalnih korakih (raziskovalno vprašanje, cilji, metode dela, tvoja hipoteza, ugotovitve, analiza rezultatov, tvoji občutki).

Raziskovalno nalogo mi boš oddal/a po jesenskih počitnicah v šoli, če pa bomo morali ostati še kakšen teden več na daljavi, potem mi jo boš »prilepil« v naš kanal za biologijo in kemijo, ki sem ga za naše povratne informacije ustvarila v eAsistentu.

Bodite pridni in odgovorni za svoja znanja.

Se beremo v našem kanalu.

Morda vam bo všeč tudi...