KEMIJA 8. E

Sreda, 25. 11. 2020

Pozdravljeni,

pri kemiji smo že začeli spoznavati ATOM. Danes bomo znanje nadgradili.

Spoznali bomo VRSTNO in MASNO ŠTEVILO.

Navodilo za delo:

S pomočjo učbenika na straneh 35 in 36 si natančno preberi novo učno snov.

Napiši si zapiske v svoj zvezek, v katerega zapiši ustrezen naslov.

Bodi pozoren/a na ustrezni primer na strani 36. Prepiši ga v zvezek. Zapiši povzetke iz rumenega pravokotnika in odgovori na vsa štiri vprašanja.

*** Kot dokaz svojega dela mi pošlji zapise in odgovore v naš kanal.

Bodi odgovoren/a in se dela loti zbrano.

Ne pozabi, nova dejstva je potrebno sproti ponavljati.

Morda vam bo všeč tudi...