KEMIJA 9. A

Četrtek, 1. 4. 2021

Polimeri, polimerizacija

Navodilo za delo:

V tej uri boš končal/a zapis in odgovore na to poglavje.

Delaj z učbenikom od strani 159 do 163.

V zvezek zapiši kratko povzeto vsebino.

Bodi pozoren/a na tabelo na strani 160.

Za temeljno znanje odgovori na vprašanja iz učbenika na strani 163.

Za višji nivo znanja odgovori na vprašanja iz učbenika na strani 159.

Dokaze zapisa bomo pregledali v šoli.

Morda vam bo všeč tudi...