KEMIJA 9. A

Četrtek, 4. 2. 2021

V naših urah kemije prehajamo v novo poglavje KISIKOVE ORGANSKE SPOJINE.

Celotna učna snov je v našem učbeniku zapisana od strani 171 do 204.

NAVODILO ZA DELO:

Danes, v uvodni uri, si iz učbenika na strani 174 preberi poglavje Kaj so kisikove organske spojine.

V zvezek zapiši naslov KISIKOVE ORGANSKE SPOJINE.

Napišite povzetek uvodnega zapisa iz učbenika in si preriši tabelo, ki jo vidiš na tej strani.

Namig:

Za tabelo uporabi celotno stran v zvezku. Zapiši čitljivo, da se boš lahko iz tabele znašel/znašla.

Med prepisovanjem tabele razmišljajte, da si boste nova dejstva čim hitreje zapomnili.

Za ponovitev in utrditev novih informacij lahko rešiš prvo in drugo stran interaktivnih vaj.

https://eucbeniki.sio.si/kemija9/1198/index.html

Danes dela ni veliko, zato mi dokaz svojega dela pošlji še danes.

Morda vam bo všeč tudi...