KEMIJA 9. B

Ponedeljek, 01. 02. 2022

Pozdravljeni učenci.

Kar nekaj ur se že ukvarjamo z ogljikovodiki.

Danes je pred nami novo poglavje: REAKCIJE OGLJIKOVODIKOV.

Z acetilenom, etinom lahko varimo kovine.

NAVODILO ZA DELO:

Novo temo boste spoznali po BUS metodi s pomočjo učbenika za kemijo na strani 154 do 158.

Naslov imate v zvezku že zapisan ( Reakcije ogljikovodikov). Gorenje (popolno, nepopolno) smo že spoznali, prav tako substitucijo.

Temelji nivo znanja (zadostna in dobra ocena): Usmerite se predvsem na GORENJE – oksidacijo ogljikovodikov.

Višji nivo znanja (odlična in prav dobra ocena): Spoznajte še ADICIJO, SUBSTITUCIJO in KREKING.

Pazljivo si vsi zapišite primere zapisov kemijskih reakcij, ki jih imate zapisane v učbeniku pri krekingu. ( ostalo že imate zapisano)

Predelava nafte je ponovno znanje, ki ga spoznamo v temeljnem in višjem nivoju znanja.

Predelava nafte poteka v rafinerijah: DESTILACIJSKI STOLP

Kot dokaz vašega dela mi pošljite zapise novega poglavja.

Morda vam bo všeč tudi...