KEMIJA 9. B

Torek, 17. 11. 2020

Učenci, pozdravljeni.

Danes boš nadaljeval/a z delom OGLJIKOVODIKOV. Spoznal/a boš delitev ogljikovodikov glede na število vezi med C atomi.

Delimo jih na: NASIČENE OGLJIKOVODIKE – ALKANI in CIKLOALKANI (med C atomi enojne kovalentne vezi)

                       NENASIČENE OGLJIKOVODIKE – ALKENI (med C atomi dvojne kovalentne vez) in ALKINI (med C atomi trojne kovalentne vezi).

Navodila za delo:

S pomočjo BUS metode si boš prebral/a učno snov iz učbenika za kemijo na straneh 147 do 151.

V zvezek zapiši naslov OSEBNA IZKAZNICA OGLJIKOVODIKOV.

Po natančnem branju si napiši ustrezne zapiske v zvezek.

Bodi pozoren/na na družino ogljikovodikov v skupini alkanov. Tabela v učbeniku na strani 147 je zelo pomembna, prepiši jo. Bodi pozornen/na na

zapise strukturnih, racionalnih, molekulskih formul ter posamezna imena.

Potrebno je biti pozoren tudi na splošne obrazce po katerih se izračunajo molekulske formule za alkane, alkene in alkine. Najdeš jih v oranžno označenih okvirjih.

Ker je to nova učna snov boš jo moral/a ustrezno ponoviti.

Tokrat ti ni obvezno odgovarjati na 9 zastavljenih vprašanj iz učbenika na strani 151. Je pa to čudovita ponovitev novih dejstev. ODLOČITEV PREPUŠČAM TEBI.

Za več znanja in za ustrezno ponovitev:

https://eucbeniki.sio.si/kemija9/992/index9.html

***Dokaz opravljenega dela, zapise in odgovore mi pošlji v naš kanal.

Ne odlašaj z delom. Opravi ga sproti, tako, kakor imaš predmet na urniku.

Se beremo v kanalu za kemijo.

Morda vam bo všeč tudi...