NARAVOSLOVJE 6. A

Petek, 22. 1. 2021

Metamorfne kamnine

Najprej ponovi znanje o sedimentnih kamninah.

Preberi besedilo v učbeniku na straneh 52 in 53.

Nadaljuj s prepisom snovi v zvezek. Natisni fotografije marmorja, gnajsa in skrilavca ter jih prilepi v zvezek.

Za ponovitev vseh tipov kamnin, preriši spodnjo shemo v zvezek.

Opravljeno nalogo pošlji še danes.

Morda vam bo všeč tudi...