NARAVOSLOVJE 6. B

Petek, 29. 1. 2021

Prst

Dobro si oglej videoposnetek o prsti.

V zvezek zapiši naslov PRST (pomagaj si z videoposnetkom ter učbenikom na strani 55 in 56) .

V zvezku mora biti zapis odgovorov na naslednja vprašanja, zato ti ni potrebno prepisovati vprašanj.

  • Kaj je prst?
  • Kaj vpliva na nastanek prsti
  • Kaj je preperevanje?
  • Poimenuj in opiši dejavnike preperevanja.
  • Kakšne lastnosti prsti poznamo?
  • Skiciraj in poimenuj sloje prsti (ob skici jih lahko tudi opišeš)

Verjamem, da boš delo kreativno in dobro opravil/-a. Dokaz o opravljeni nalogi pošlji še danes.

Morda vam bo všeč tudi...