NARAVOSLOVJE 6. B

Petek, 15. 1. 2021

Vrste kamnin

V zvezek zapiši naslov VRSTE KAMNIN ter prepiši spodnje besedilo.

Kamnine glede na nastanek delimo na magmatske, sedimentne in matamorfne kamnine.

Preberi besedilo o magmatskih kamninah v učbeniku na strani 50.

Nadaljuj s prepisom snovi v zvezek:

Natisni spodnjo fotografijo in jo prilepi v zvezek.

Dokaz o opravljenem delu pošlji do danes.

*Za najbolj radovedne

V okolici ali doma poskušaj najti primer magmatske kamnine. Fotografiraj kamnino in jo skupaj z domačo nalogo pošlji.

Morda vam bo všeč tudi...