NARAVOSLOVJE 6. B

Petek, 12. 2. 2021

Razvrščanje rastlin v skupine

Videokonferenca danes ob 11.30. Povezavo do konference najdeš v kanalu.

V učbeniku dobro preberi besedilo na strani 91. Zapiši naslov Razvrščanje rastlin v skupine.

Prepiši naslednji odstavek.

Različni organizmi imajo različne lastnosti. Množico organizmov so biologij smiselno razvrstili v skupine na osnovi njihove sorodnosti.

Navadno velja, da bolj kot so organizmi sorodni, več skupnih lastnosti imajo.

Zelo sorodni organizmi z veliko skupnimi lastnostmi pripadajo isti vrsti. Za organizme iste vrste velja, da se lahko med seboj uspešno razmnožujejo in imajo tudi plodne potomce.

Vsaka vrsta je poimenovana z imenom (navadno iz dveh besed v latinščini).

Organizme razvrščamo v sistematske kategorije:

  • Sorodni organizmi pripadajo isti VRSTI
  • Vrste združimo v širšo skupino imenovano ROD
  • Rodovi sestavljajo DRUŽINO
  • Družine so del REDA
  • Redovi sestavljajo RAZRED
  • Razredi sestavljajo DEBLO
  • Debla so del KRALJESTEV
  • Kraljestva sestavljajo DOMENO skupin organizmov

Natisni, reši naloge ter prilepi v zvezek.

Morda vam bo všeč tudi...