NARAVOSLOVJE 6. B

Četrtek, 11. 2. 2021

Razvrščanje in poimenovanje rastlin

V učbeniku dobro preberi besedilo na strani 90 . Zapiši naslov razvrščanje in poimenovanje rastlin.

Rastline so zelo raznolike. Z opazovanjem jih lahko razločimo po

  • Velikosti,
  • Razlikah v obliki, barvi, vonju,
  • Razvitosti rastlinskih organov (listov, stebel, korenin, cvetov),
  • Obliki rastlinskih organov (spremenjeni organi, nadomestni organi),
  • Načinu razvoja semen in drugih značilnostih.

Pri rastlinah pogosto opazimo razlike v zgradbi listov. Listi se razlikujejo po:

  • Obliki listne ploskve,
  • Dolžini peclja,
  • Obliki listnega roba in
  • Razporeditvi listnih žil.

Natisni in prilepi v zvezek

Dokaz opravljene naloge pošlji še danes.

Morda vam bo všeč tudi...