NARAVOSLOVJE 7. B

Sreda, 20. 1. 2021

Vloga organizmov v okolju (2. uri)

V celoti si oglej dokumentarni film.

V zvezek zapiši naslov: Vloga organizmov v okolju

Na osnovi ogledanega dokumentarnega filma, odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore in vprašanja zapisuješ v zvezek!

  • Pojasni, zakaj je družabno življenje organizmov koristno?
  • Naštej nekaj organizmov, ki so razvili zapletene oblike socialnega življenja.
  • Na kakšen način se sporazumevajo mravlje?

Preberi besedilo na strani 64 in 65 v delovnem zvezku in v obliki miselnega vzorca naredi kratek povzetek snovi.

Reši naloge od 1. do 5 (str 64-67).

Pošlji v pregled danes do 18. ure.

Morda vam bo všeč tudi...