NARAVOSLOVJE 7. B

Četrtek, 10. 12. 2020

Spremembe snovi

Preberi besedilo na strani 49, naredi povzetek v zvezek ter reši naloge 1, 2 in 3.

Dokaz o opravljenem delu potrdi v skupnem kanalu.

Morda vam bo všeč tudi...