NARAVOSLOVJE 7. B

Četrtek, 3. 12. 2020

Stanja snovi

Najprej preberi vsebino v DZ na strani 47.

Emoji reading red book art, Emoticon Reading Book Emoji Smiley, book,  reading, book, smile png | PNGWing

V zvezek zapiši naslov AGREGATNA STANJA SNOVI.

V zvezek prepiši spodnjo besedilo ter skico vseh treh shem.

V naravi je večina snovi v obliki zmesi. Snovi se pojavljajo v treh stanjih: trdnem (s)kapljevinskem (l) ali plinastem (g).

Nekatere snovi pri določeni temperaturi razpadejo ali zgorijo, zato vseh stanj morda ne opazimo. Pri različnih pogojih lahko opazimo prehod med stanji. Trdna snov se pri višanju temperature stali v kapljevino in nadalje izhlapi ali izpari v plin. Če plin ohlajamo, najprej kondenzira v kapljevino in se nato strdi ali kristalizira v trdno snov. 

Stanje snovi je odvisno od temperature in tlaka, zato pri zapisovanju teh podatkov navedemo tudi zračni tlak pri zunanji temperaturi (na primer: snov je trdna pri 101,3 kPa in 20 ºC).

Izvedba interaktivnega eksperimenta: Opazovanje sprememb v gibanju delcev

Physics Is Awesome Stickers | Redbubble

Navodila za izvedbo:

Igra delci snovi
  1. Pojdi na spletno stran https://phet.colorado.edusims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_en.html
  2. Molekule vode (water) postavi v vsa agregatna stanja (trdno-solid, tekoče-liquid in plinasto-gas) in postopoma segrevaj (heat) ter opazuj spremembe.
  3. Poigraj se še z delci kisika in argona.
  4. V kanal sporoči, kaj opaziš ob spremembi temperature.

Na strani 48 reši nalogi 6 in 7.

Dokaz o opravljenem delu potrdi v našem kanalu.

Dokaz o opravljenem delu pošlji v pregled do vključno jutri, 4. 12. 2020.

Morda vam bo všeč tudi...