NARAVOSLOVJE 7. B

Sreda, 21. 10. 2020

Videokonferenca ob 10.00 na povezavi https://arnes-si.zoom.us/j/97747094573

Prijavi se vsaj 5 minut pred pričetkom.

V delovnem zvezku (stran 22) reši nalogo 10.

Jutranji zvok budilke, brnenje avtomobila, pok balona, šolski zvonec, zvon cerkva… Je to valovanje?

Preberi besedilo na straneh 23-24. Prvič glasno, drugič tiho. Po končanem branju v sredino zvezka zapiši naslov ZVOK. V obliki miselnega vzorca povzemi prebrano besedilo (skiciraj valovanja posameznih zvokov).

Reši naloge od 12 do 18 na straneh 24-26.

Morda vam bo všeč tudi...