NARAVOSLOVJE 7. A

Sreda, 16. 12. 2020

Rastlinska celica

O rastlinski celici in njeni zgradbi si že veliko slišal/a.

Ponovno si oglej njeno zgradbo v delovnem zvezku na strani 54.

V zvezek zapiši naslov: Rastlinska celica

Prepiši besedilo:

Rastline so proizvajalci – iz tal črpajo mineralne snovi (to so fosfor, natrij, kalij…) in vodo (H2O), v liste pa iz zraka sprejemajo ogljikov dioksid (CO2) in iz njih izločajo kisik (O2). S pomočjo fotosinteze tvorijo sladkor glukozo (C6H12O6).

V zvezek skiciraj rastlinsko celico ter označi sestavne dele – celične organele. Pomagaj si z delovnim zvezkom.

Opravljeno nalogo potrdi v skupnem kanalu.

Višji nivo znanja** : Ponovi razliko med celičnim dihanjem in fotosintezo na strani 55.

Dokaz o opravljenem delu potrdi v skupnem kanalu.

Morda vam bo všeč tudi...