NARAVOSLOVJE 7. E

Ponedeljek, 23. 11. 2020

Raztopine so zmesi

Dobro preberi vsebino na strani 42 in 43.

V zvezek zapiši naslov: Raztopine so zmesi.

Prepiši vprašanja in nanj odgovori.

  1. Kaj je raztopina (omeni topilo, topljenec)?
  2. Od česa je odvisna hitrost raztapljanja snovi?
  3. Na kakšen način lahko mehčamo trdo vodo?
  4. Kdaj je raztopina nasičena? Navedi primer nasičene raztopine.
  5. Katero spojino vsebuje apnenec?
  6. Na kakšen način v industriji vodo mehčajo?
  7. Razmisli in zapiši, kakšna podtalnica je pri nas. Poskušaj poiskati vzroke za svojo trditev.

Doma izvedi vajo: Raztapljanje sladkorja v vodi (delovni zvezek stran 44). Če nimaš sladkorja v kockah, vzemi sladkor v prahu ter primerjaj dobljene rezultate s sladkorjem v kristalih.

Končano nalogo potrdi v kanal za naravoslovje.

Morda vam bo všeč tudi...