KEMIJA 9. E

Ponedeljek, 31. 01. 2022

Pozdravljeni učenci.

Kar nekaj ur se že ukvarjamo z ogljikovodiki.

Danes je pred nami poglavje, ki smo ga že začeli obravnavati: REAKCIJE OGLJIKOVODIKOV.

Z acetilenom, etinom lahko varimo kovine.

NAVODILO ZA DELO:

Novo temo boste nadaljevali po BUS metodi s pomočjo učbenika za kemijo na strani 154 do 158.

V zvezku že imate zapisan naslov. Spoznali smo že gorenje ogljikovodikov in substitucijo.

Temelji nivo znanja (zadostna in dobra ocena): Usmerite se predvsem na GORENJE – oksidacijo ogljikovodikov.

Višji nivo znanja (odlična in prav dobra ocena): Spoznajte še ADICIJO, SUBSTITUCIJO in KREKING.

Pazljivo si vsi zapišite primere zapisov kemijskih reakcij, ki jih imate zapisane v učbeniku za primer krekinga.

Predelava nafte je ponovno znanje, ki ga spoznamo v temeljnem in višjem nivoju znanja.

Predelava nafte poteka v rafinerijah: DESTILACIJSKI STOLP

Kot dokaz vašega dela mi pošljite zapise novega poglavja.

Morda vam bo všeč tudi...