KEMIJA 9. E

Sreda, 9. 12. 2020

Učenci, pozdravljeni.

Za nami so ure ponavljanja že znanega o OGLJIKOVODIKIH.

Danes boš s pomočjo učbenika spoznal novo učno snov.

Sledi spodnjim navodilom.

V zvezek zapiši nov naslov!

ENAKI, IN VENDAR RAZLIČNI – IZOMERIJA – IZOMERI

S pomočjo učbenika na straneh 164 – 165 boš spoznal, da so ogljikovodiki z enako molekulsko formulo lahko v prostoru – prostorsko z medsebojnimi atomi različno povezani.

Napravi si smiselne zapise v zvezek!

  • Verižna izomerija, verižni izomeri

NALOGA: Reši naloge, ki so predlagane v učbeniku na strani 164, 165.

Odgovori in zapiši tudi na šest vprašanj na strani 165.

TEMELJNI NIVO ZNANJA

REFLEKSIJA: Zapiši, kako ti je šlo.

***VIŠJI NIVO ZNANJA

Nadgradgradnja izomerov je v zbirki nalog Kemija danes! Pazite na nomenklaturo in še druge oblike izomerov razen verižnih!!!

 REFLEKSIJA: Zapiši, kako si bil/a uspešen/na.

*** Kot dokaz svojega dela mi napiši, kako si uspešen/a.

Bodi natančen/a in zbran/a.

Želim vam odgovorno in uspešno delo.

Vaša učiteljica.

Morda vam bo všeč tudi...