KEMIJA 9. E

Ponedeljek, 25. 1. 2021

Za nami je poglavje OGLJIKOVODIKOV.

Proizvodi iz ogljikovodikov.
Vir: https://neftepererabotka-info.ru/wp-content/uploads/2020/07/23.jpg

Navodilo za delo:

V tej učni uri boste reševali naloge za ponovitev.

 • V zvezek zapiši naslov PONOVITEV OGLJIKOVODIKOV.
 • Prepiši (lahko tudi prilepiš) si posamezno vprašanje, nalogo in jo reši.
 • Naloge z zvezdico* so višji standard znanja.

NALOGE:

 1.  Zapiši heptan v vseh možnih oblikah formul. (Molekulska, strukturna,  racionalna. Skeletna formula je v višjem nivoju znanja.).
 2. Glede na delitev ogljikovodikov po obliki verig in glede na število vezi  med C atomu bi pentan razvrstil/-a:     
 3. Napiši imena in molekulske formule prvih štirih alkanov.
 4. Nariši kroglični model etena in etina. Po čem se spojini razlikujeta? Katera spojina je manj stabilna? Zakaj?
 5. * Napiši strukturne formule vseh možnih verižnih izomer na pentanu. Spojine poimenuj.
 6. * Napiši racionalno formulo but-1-en.
 7. * Zapiši kemijsko reakcijo adicije fluora na propin in produkte poimenuj.
 8. Kakšna je razlika popolnega in nepopolnega gorenja ogljikovodikov. Kako bi to reakcijo povezal v življenju?
 9.  Izračunaj število delcev v 10 molih metana.
 10. Kaj je globalno ogrevanje Zemlje?

Odgovore, dokaz svojega dela mi pošlji do 29. 1. 2021.

Želim vam uspešno in učinkovito reševanje.

Morda vam bo všeč tudi...