NARAVOSLOVJE 6. E

Četrtek, 11. 2. 2021

Razvrščanje in poimenovanje rastlin

Videokonferenca danes ob 9. uri

V učbeniku dobro preberi besedilo na strani 90 . Zapiši naslov razvrščanje in poimenovanje rastlin.

Rastline so zelo raznolike. Z opazovanjem jih lahko razločimo po

 • Velikosti,
 • Razlikah v obliki, barvi, vonju,
 • Razvitosti rastlinskih organov (listov, stebel, korenin, cvetov),
 • Obliki rastlinskih organov (spremenjeni organi, nadomestni organi),
 • Načinu razvoja semen in drugih značilnostih.

Pri rastlinah pogosto opazimo razlike v zgradbi listov. Listi se razlikujejo po:

 • Obliki listne ploskve,
 • Dolžini peclja,
 • Obliki listnega roba in
 • Razporeditvi listnih žil.

Natisni in prilepi v zvezek

V učbeniku dobro preberi besedilo na strani 91. Zapiši naslov Razvrščanje rastlin v skupine.

Prepiši naslednji odstavek.

Različni organizmi imajo različne lastnosti. Množico organizmov so biologij smiselno razvrstili v skupine na osnovi njihove sorodnosti.

Navadno velja, da bolj kot so organizmi sorodni, več skupnih lastnosti imajo.

Zelo sorodni organizmi z veliko skupnimi lastnostmi pripadajo isti vrsti. Za organizme iste vrste velja, da se lahko med seboj uspešno razmnožujejo in imajo tudi plodne potomce.

Vsaka vrsta je poimenovana z imenom (navadno iz dveh besed v latinščini).

Organizme razvrščamo v sistematske kategorije:

 • Sorodni organizmi pripradajo isti vrsti
 • Vrste združimo v širšo skupino imenovano ROD
 • Rodovi sestavljajo DRUŽINO
 • Družine so del REDA
 • Redovi sestavljajo RAZRED
 • Razredi sestavljajo DEBLO
 • Debla so del KRALJESTEV
 • Kraljestva sestavljajo DOMENO skupin organizmov

Natisni, reši naloge ter prilepi v zvezek.

Morda vam bo všeč tudi...