NARAVOSLOVJE 7. B

Četrtek, 19. 11. 2020

Snovi so elementi in spojine

V zvezek zapiši naslov Snovi so elementi in spojine.

Prepiši besedilo: Vse snovi imajo določeno zgradbo. Ta je odvisna od delcev v snovi. Elementi in spojine so čiste snovi. Enostavnim snovem pravimo ELEMENTI. Elementi so iz ene vrste delcev – atomov. Spojina je zgrajena iz delcev – atomov različnih elementov.

Preberi besedilo v učbeniku na strani 38.

V DZ reši naloge od 1 do 5 in v kanal potrdi, da si opravil/a domačo nalogo.

Morda vam bo všeč tudi...